La salut té 4 ingredients

Què és per a tu la salut? És menjar “bé” i dormir “bé”? Que no et faci mal res? Estar “tranquil”?...

El menyspreu silenciós

Qui pot escoltar l’enorme quantitat d’auto-menyspreus, silenciosos però constants, que...