El menyspreu silenciós

Qui pot escoltar l’enorme quantitat d’auto-menyspreus, silenciosos però constants, que...